روزهای تشویش

بعد از فوت رابین هود، قلب حاج خانم کم طاقت شده است. بهانه میگیرد، امروز یک هفتهای میشود که از آنژیو اش میگذرد و من دو هفته ای هست که نقش دختر خوب خانواده را بازی میکنم.

/ 0 نظر / 30 بازدید