اعتراف

زمان: هفته پیش ساعت سه بعد از ظهر:

نوع ارتباط: از طریق SMS

ولیعهد (برادرم): امروز میشه زودتر بیای خونه؟! من فردا امتحان زبان
دارم.

من: حالا که خوب فکر میکنم کار دارم نه شب میرسم خونه....

مگر اینکه اعتراف کنی و بگی که " من خواهر خوشگل ، جذاب و قد
بلند تو هستم و اصلا هم تپلی نیستم"

ولیعهد: " تو خواهر خوشگل، جذاب و قد بلند من هستی و اصلا هم
تپلی نیستی"

من: ساعت 5 خونه ام....

 

 

زمان: فردا بعد از امتحان زبان.

نوع ارتباط: از طریق VIBER

من: امتحانت چطور بود؟! پاس میکنی؟!

ولیعهد: آره بابا... پاس میشه نگران نباش...

راستی تپلی "اعتراف تحت شکنجه هیچ گونه اعتبار قانونی
ندارد"

من:............

/ 3 نظر / 16 بازدید
سارا

عزیززززززززززززززززززززززم تو خواهر خوشگل، جذاب و قد بلند من هستی و اصلا هم تپلی نیستی... این اعتراف تحت هیچ گونه شکنجه ای نیست ای داداش بدجنس آجی نازنین منو اذیت نکن