مزایای داشتن کارل در زندگی

کارل زندگی من کسی است که اگر بدترین کار دنیا را انجام داده باشم به او زنگ میزنم تا بیاید و اوضاع را باهم راست و ریس کنیم.

کارل زندگی من شب زی است. همانقدر که از زمان غروب تا طلوع سرحال است باقی زمانها را استراحت میکند.

کارل زندگی من معنای زندگی و سر زندگی را میفهمد در کنارش میتوانی از طعم سیب زمین سرخ کرده گرفته تا آخرین کتابی که خوانده ای لذت ببری.

کارل زندگی من برایش فرقی نمیکند که موجودی کارتش چقدر باشد او سخاوتمند ترین کارلی است که زمین به خود دیده است.

کارل زندگی من کمتر زبان به تحقیر و سرزنش باز میکند و در کنارش این فرصت را دارم که بهترین نازنین ممکن باشم.

کارل زندگی من با نقطه ضعفهایم کاملا  آشنا است و گاهی سر به سرم میگذارد.

کارل زندگی من معنای گربه را میفهمد و فقط گربه ها میدانند که این مهارت را هر کسی ندارد.

کارل زندگی من محجوب و با حیا است و به تمام رویا پردازی های من صبورانه گوش میدهد.

کارل زندگی من طوری از سیاست حرف میزند که برای من قابل فهم است.

 

کارل زندگی من است ..... 

 

پ.ن: این پست کاملا برای کارل است بخاطر همه محبتهایش در روزهای سخت خداحافظی ابدی با دایی و بابایی 


/ 0 نظر / 71 بازدید