طعم زندگی

طعم عشق...

طعم لمس شدن....

طعم لذتهای جسمی....

طعم دلشوره.....

طعم خواسته های دل.....

طعم زندگی با خاطرات خوب.......

طعم یادآوری خاطراتی که فراموش نمی شوند...

گرمای دل....

گرمای بوسه...

گرمای هماغوشی...

گرمای عشقی بی پروا....

حسها و طعم ها به زندگی من معنا میبخشند انقدر که هوش از سرم میرود و بی پروا هر آنچه در دل دارم میگویم

این است مستی زندگی بدون باده و شراب.........

مست باشید

/ 6 نظر / 4 بازدید
خلاف جهت عقربه های ساعت

آخ گفتی...

خلاف جهت عقربه های ساعت

دلم هوس شراب کرد... هنوز شرابام یک ساله شده.... باید یک ساله دیگه هم صبر کنم تا برسه...

خلاف جهت عقربه های ساعت

طعم لذتهای جسمی... طعم بوسه... طعم هم آغوشی طعم لمس شدن... جالبه.... منم دیشب بدجوری هوس کرده بودم لمس کنم.... تو اینجا نوشتی طعم لمس شدن... چقدر جالبه که حس بین دخترا و پسرا اینقدر مکمل همدیگه است... دم خدا گرم [نیشخند]

مژده

اینایی که گفتی از مهمترین معنا دهندگان به زندگی بودن. عالی بود [گل]

رایان

[دست]