استخر مجموعه انقلاب یه توفیق اجباریه... روزهای سه شنبه خانمهای شرکت از ساعت چهار تا شش بعد از ظهر میتونن شرکت رو بپیچونن و برن واسه خودشون حال کنن...

این هفته بر خلاف دفعات گذشته فقط من و یکی دیگه از کارمند ها بودیم.... بعد از اینکه کلی ترافیک خیابون ولیعصر رو تحمل کردیم با کلی امید و ارزو رسیدیم به مجموعه انقلاب.... چاه استخر بانوان پر شده بود..... امدیم بیرون.... به یاد تمام دورانی که دبیرستان دخترانه هدف را میپیچوندیم... تمام حس اون دوران در من زنده شد....

پیچوندن دبیرستان... زدن زنگ همسایه... خوردن بستنی یخی در خیابان.... خنده های بلند... وایسادن پشت ویترین های پر زرق و برق.... کلی خیال بافی.... 

اینها رو گفتم که به اینجا برسم و بگم که چاره ای نداشتیم جز اینکه با ملیکا (همکارم) بریم سینما پردیس... هیچ فیلمی رو نمیتونستیم بریم جز: صداها... ترجیح میدهم از فیلم هیچ چیزی نگویم... چون میخواهم شما هم بروید و مثل من به این نتیجه برسید که چقدر وقتتان را تلف کرده اید... یا چگونه این فیلمهای مزخرف اجازه اکران میگیرند؟!!... یا.... ایا اگر فیلمی مزخرف نباشد میتواند اجازه اکران بگیرد؟!!!

تو سالن سینما کنار ما یه آقایی نشسته بود حدودا چهل ساله... فکر کنم خانمش از خونه بیرونش کرده بود... از اون اول که اومد نشست گرفت خوابید......تاااااااااااااااااا اخر فیلم... فقط گاهی پا میشد مثل مگس دست و پاش و میلیسید و بعد یک طرف دیگه سرش رو میگذاشت و مشغول خر خر میشد....

کلی به شانسمون تف و لعنت فرستادیم که هفته ای یک روز برای خودمان میخواهیم تفریح کنیم... میرویم استخر چاهش گرفته... می آییم سینما فیلمش اشغال است... میخواهیم شیطنت کنیم.. بغل دستی خوابیده  و ممکن است بیدار شود.... این است که میگویم اگر اسم فیلم را "سه شنبه سگی" گذاشته بودند دیگر کاملا با حال و روزمان جور در میامد....

پ.ن:گاهی همه عوامل میخواهند حال ادم را بگیرند .... ولی مگه میتونن؟!!

پ.ن٢: حتما فیلم صداها رو ببینید... و به مفهوم و تعریف یک فیلم مزخرف و فیلم نامه ضعیف برسید...

پ.ن٣: با وجود تمام عوامل سه شنبه سگی ولی باز هم به من و ملیکا خیلی خوش گذشت چون بعد از سالها دوباره حس یک روز دبیرستانی برایمان زنده شد