من تا دیشب نمیدانستم زندان اینقدر خوب است؟!
شما میدانستید؟!

از نظر اعتقادی:
با ادم بحث میکنن... استدلال میارن... قانع میکنن... تازه ... کلا ادم متحول میشه...

حالا از نظر جسمی:
از ادم پذیرایی میکنن... اصلا به ادم قرص نمیدن... اصلا رفتار خشن نمیکنن.. هرکی هم که میگه تو زندان به ادم سخت میگذره دروغ میگه.... میخواهد جو سالم زندان را خراب کند....

از نظر روانشناسی:
انهایی که قاطی کرده اند کاملا درست میشن... در اتاق تنهایی به گناه های خود فکر میکنند و جرات اعتراف پیدا میکنند... با خود شان رو راست میشوند... کودک درونشان را در بین میله های زندان ازاد می بینند و خلاصه اینکه آدم میشوند و تمام عقده ها و کامپلکس هاشون بر طرف میشه....

خلاصه رفقا دیشب خیلی دلم هوایی شد.....پ.ن: اینجا که میگن زندان نیست که بهشت موعوده..... کاش جای اینکه چهار سال وقتم را در دانشگاه ازاد و سه سال وقتم را در شهید بهشتی میگذراندم یه ماهه یه سری به این بهشت موعود میزدم.....

پیشنهاد: همه دانشگاهها را تعطیل کنیم بریم اوین به دانش پژوهی و علم اندوزی