به نام حضرت دوست

الحمد الله که این برنامه انتخابات تمام شد......حیف از جوانانی که کتک خوردند...از دست رفتند و خانواده هایشان را تنها گذاشتند.....

این روزها روزهای خیلی خاصی هستند هم شلوغ و هم پر از سر در گمی .....راستی نتیجه همه این مخالفتها چه شد؟!!!......چه بیهوده دل بسته بودیم به اینکه چیزی تغییر میکند و در محیطی بهتر زندگی خواهیم کرد....

رابین میگه تصور کن که این ا.ن رو باید چهار سال آزگار تحمل کنیم و من میگم اتفاقا اومدنش یه تیر خلاص میشه به این مملکت دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست؟!

رابین میگه تصور کن که امسال عید هم باید اینو تحمل کنیم که داره به ما عید رو تبریک میگه .....و آه میکشه و میگه خدا بخیر کنه با ارزش افزوده !

میگم بابا بیخیال مال دنیا!!!!!!!! میگه مگه میشه جلوی زنها بدون مال دنیا سر بلند کرد....میگم ببین بحث رو ناموسی نکن ها!

آخر سر یه فکری میکنم و میگم خدا بخیر کن این چهار سال رو...............

همگی بگین آمین!