گاهی متنهای اتفاقی کاملا با زندگی اتفاقی شما جور در میایند.........به قول دوستی این اتفاقها هیچ کدام به خودی خود نیست.......راست میگفت. اینم یکی از اون متنهای اتفاقی:

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان
بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد
گذشته ات را بدون هیچ تاسفی
بپذیر، با اعتماد زمان حالت را
بگذران و  بدون ترس برای آینده
آماده شو.ایمان را نگهدار و  ترس را
به گوشه ای انداز . شک هایت را باور
نکن و هیچگاه به باورهایت شک
نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط
اگربدانید که چطور زندگی کنید
مهم این نیست که قشنگ باشی ، قشنگ
این است که مهم باشی! حتی برای یک
نفر
مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این
است با تمام توان شروع به دویدن
کنی کوچک باش و عاشق.. که عشق می  
داند آئین بزرگ کردنت را
بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه
خاص تو باکسی
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی
پایان رسیدن
فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى
یا دریاى بیکران... زلال که باشى،
آسمان در توست

 

نلسون ماندلا

 

این متن مثل یه قرص مولتی ویتامین واسه روحیه ام بود البته نباید نقش اس ام اس دیشب و نادیده گرفتچشمک

امروز صبح بی اختیار گفتم " من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هشیار است"

امروز صبح فهمیدم که همه کسانی را که تا دیروز دوستشان میداشتم امروزبه اندازه ارزش یک روز بیشتر دوست دارم

سبز باشید