1. از بوی چمن زده شده خوشم میاد
 2. از بوی نان سنگک تازه خوشم میاد
 3. از خوردن قهوه با ندا خیلی خوشم میاد.
 4. از مستی خوشم میاد
 5. از قورمه سبزی مامانم که با یه دنیا عشق درست میکنه خوشم میاد
 6. از اینکه تو زندگیم قوانین خودم رو دارم خوشم میاد
 7. از آشپزی خیلی خوشم میاد(مخصوصا شیرینی پزی)
 8. از پرواز خیلی خوشم میاد
 9. از شنا کردن خوشم میاد
 10. از تنیس خوشم میاد
 11. از ترجمه کتابهایی که دوستشون دارم خیلی خوشم میاد
 12. از خوندن کتاب عقاید یک دلقک اثر هاینریش بل خیلی خوشم میاد( تا حالا ١٠ دفعه خوندمش
 13. از کار کردن توی یه محیط دوستانه خیلی خوشم میاد
 14. از بوسیدن و در آغوش گرفتن کسانی که خیلی دوسشون دارم خیلی خیلی خوشم میاد
 15. از هر جمله ای که بخواهد به یه نفر امید بده خیلی خوشم میاد
 16. از صدای پای آب با صدای خسرو شکیبایی خوشم میاد
 17. از پیاده روی بی هدف خوشم میاد
 18. از خونه درختی خیلی خوشم میاد
 19. از ماهیهام و مسعود(ایگوانای خونگیم) خیلی خوشم میاد
 20. از انار خیلی خیلی خیلی خوشم میاد

پ .ن .از یه سری چیزهای دیگه هم که نمیتونم بگم................خیلی خوشم میادچشمک

مرسی از خانم نقش و نگار بخاطر بازی قشنگی که پیشنهاد داد. میبوسمش.