پاییز پارسال: 

صبحانه با آهنگهای چارتار

کلی عکسهای تکی و دوتایی در باغ سعدآباد

نشستن کنار حوض پر از برگهای زرد و نارنجی

بوسیدن لبهای مهربانت زیر باران پاییزی 

خیره شدن در چشمانت و پیدا کردن عکس خودم

پاییز امسال:

صبحانه سرپایی

قدم زدن تنهایی در بلوار کشاورز

چند تا عکس از چهره پاییز

دلشوره

 

پ.ن: اتفاقهای مهم همیشه در پاییز رقم میخورند... هر پاییزی طعم  خودش را دارد.. درست است که من خرمالو نمیخوردم ولی فکر میکنم پاییز طعم خرمالو دارد...