شب سوم اردیبهشت،

شب بیست و سوم آوریل،

شب بارش شهابی،

شب دلتنگی و تنهایی،

شب تولدم است.

 

پ.ن: یه کمدی هست که هر سال تکرار میشه: دلم در شب تولد تنها ترین و غم انگیزترین شب سال را تجربه میکند

پ.ن2: سی و دو هم عدد خوبی است....