خانه تکانی من همیشه دو فاز است..... یعنی نیمی از آن قبل از نوروز است که شامل تمام کارهای خانه میشود منهای شستن دیوارها و سنگهای کف و فاز دوم بعد از نوروز در اواخر اردیبهشت اتفاق می افتد که شامل اون کارهایی میشه که قبل از عید نکردم.... منظور از اون کارها همه کارهای شستشو و کلفتی است و اصلا شامل عشق و حال نمیشود!!!!

 

وسط این همه گرفتاری وقت کردم و امدم سری به وبلاگ قدیمی ام زدم که حالا کلی گرد و خاک گرفته و دیگر از ان زمانهای اوجش کلی فاصله گرفته است.... دیدن دوستهای قدیمی و پیغامهای دلگرم کننده شان خستگی و بی حوصلگی خانه تکانی را از من گرفت..

دوستان عزیزم.... قدیمی ها که ممکن است دیگر وبلاگ مرا فراموش کرده باشید و همه کسانی که دوستتان دارم  نوروزتان مبارک

پ.ن: دریای عزیزم سال نوی شما به صورت تماما مخصوص مبارک!