چند وقتی هست که توی نخ نجوم و ستاره شناسی و کواکب رفتم.

قضیه از اونجایی شروع شد که سینا یه تلسکوپ خرید ...... هر چقدر که بیشتر در این مورد تحقیقات میکنم میبینم که نجوم یه ربط خیلی زیادی به خداشناسی داره... البته از اونجایی که من همه اش دنبال بحثهای جنجالی هستم تمام مدت دارم این معلوماتم رو به رخ رابین میکشم و سوالهای اساسی برایش مطرح میکنم... اخر سر رابین میگه: نازی جان میشه لطفا اینقدر اعتقادات منو به مسخره نگیری؟! و همین باعث میشه که وارد یه لوپ از جر و بحث ها میشیم که هیچ نتیجه ای هم در اخر سر نداره

نتیجه بحثهای ما در این مدت: خداشناسی علمی با خداشناسی اعتقادی که تقریبا با تعصب یکیه به اندازه یه مو فرق میکنه