چک رو میده دستم و میگه : ببین و کلی برو واسه خودت

من:  خنده      خنده  نوشته" شیش میلیون ریال"

میگه: تازه این که چیزی نیست ، چک دارم بالاش نوشته "به نام خدا"

میگم: احتمالا از اون ادمهاست که تو رخت خواب میگه بسم الله الرحمن الرحیم...... قربت الی الله...

پ.ن: رابین هود جان حسابی نرمش کن، ورزش کن، و روحیه ات رو اماده کن که فردا و پس فردا کلی شیشه داریم واسه(کشیدن نه پدر جان!!) شستن..